BriSCA-NL.com  
 
BriSCA-NL.com
 
 
BriSCA-NL.com 10-01-2014 BriSCA-NL nieuws januari 2014
     
  De promotors van BriSCA NL hebben het volgende besloten voor het seizoen 2014:

Aanvullende regels voor WK Kwalificatie wedstrijden:
• Tijdens WK kwalificatie wedstrijden wordt gereden volgens het format: 3 heats en n finale (dus niet meer het Engelse systeem);
• Tijdens WK kwalificatie wedstrijden worden de eerste 3 auto's in de heats gewogen en in de finale de eerste 5 auto's. Ook worden auto's steekproefgewijs gecontroleerd op gewicht. (Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn dan kan er eventueel door de wedstrijdleiding worden besloten om niet te wegen);
• De aangesloten banen stellen iedere WK Kwalificatie wedstrijd weegschalen beschikbaar en hebben reserve weegschalen achter de hand. Mocht er door omstandigheden de gehele dag niet gewogen kunnen worden dan vervalt daarmee de WK kwalificatie wedstrijd;
• De volgende puntentelling wordt op alle aangesloten BriSCA NL banen gehanteerd:
De volgende puntentelling wordt op alle aangesloten BriSCA NL banen gehanteerd:
Heat:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle deelnemers die zijn gefinisht krijgen 1 punt toegekend
Finale 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle deelnemers die zijn gefinisht krijgen 1 punt toegekend;
• Wanneer 2 of meerdere rijders met een gelijk aantal punten zijn geindigd in de (eind)puntenstand voor de WK kwalificatie dan is het totaal aantal behaalde punten van de laatste WK kwalificatie wedstrijd doorslaggevend;
• Er worden zowel op het land als op het asfalt 8 WK kwalificatie wedstrijden verreden waarvan slechts 7 wedstrijden meetellen voor de WK kwalificatie. En wedstrijd telt niet mee;
• Nederlandse Rijders die via het Engelse kwalificatie systeem willen kwalificeren voor het WK in Engeland dienen dit vr de eerste wedstrijd van het seizoen kenbaar te maken bij BriSCA NL, door het ondertekenen van een daarvoor bestemd formulier. Het formulier kan worden opgevraagd bij BriSCA NL of BriSCA UK. Rijders die via het Engelse kwalificatie systeem willen kwalificeren, doen daarmee afstand van kwalificatie via de Nederlandse weg.

Uitwisseling rijders NL/UK:
• Rijders die in Engeland willen deelnemen aan de wedstrijden, dienen zich vooraf aan te melden bij BriSCA NL. Aanmelden kan door een email te sturen naar info@brisca-nl.com. BriSCA NL zorgt voor het aanmelden in Engeland;
• Rijders die woonachtig zijn in Nederland dienen een geldig BVSR paspoort te kunnen overleggen. Rijders die woonachtig zijn in Engeland dienen een geldig BSCDA paspoort te kunnen overleggen wanneer ze willen deelnemen aan de wedstrijden in Engeland en Nederland.

Vlaggenreglement:
De bewegend gele vlag betekent direct rustig gaan rijden en rustig achter elkaar blijven rijden. Eventuele achterblijvers sluiten gewoon aan, hoeven er dus niet tussenuit. Wanneer een rijder zelf besluit uit de rij te gaan dan dient hij achteraan aan te sluiten. Als er door een rijder een bewegende gele vlag uit gaat mag hij niet meer meedoen wanneer hij zelf heeft aangegeven dat het niet goed met hem gaat door de duim naar beneden te doen of wappert met zijn handen. Gaat er een bewegende gele vlag uit voor meerdere rijders dan mogen die WEL weer deelnemen aan de wedstrijd mits zij op eigen kracht weg kunnen rijden.

Nekbeschermingsysteem
De aangesloten banen van BriSCA NL hebben afgesproken dat het dragen van een nekbeschermingsysteem (bijvoorbeeld HANS) zoals beschreven in het BVSR -reglement in 2015 verplicht zal zijn.

Bandenreglement
Daarnaast blijft het bandenreglement voor het land in 2014 ongewijzigd. In 2014 zal men zich wel gaan orinteren om vervolgens in 2015 over te stappen op n type band voor rechtsachter. En eventueel in 2016 voor linksachter.

Zware delicten
Zware delicten zoals beschreven in hoofdstuk 48 van het BVSR stockcar F1 technisch reglement zullen door de BriSCA NL aangesloten promotors niet worden getolereerd. De promotors hanteren een zero-tolerance beleid en zullen indien een rijder en/of team (en auto) wordt betrapt, zware straffen opleggen.
     
 


SPONSOREN 2014

hertz


 
                        
                          
                                     Copyright BriSCA-NL 2013